Senast uppdaterad: 04/03/2012
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Pengar för studier


Studiebidrag
Du som går i gymnasieskolan
får studiebidrag.
Du får bidraget utan att ansöka
när du börjar skolår ett.
Du kan ansöka om mer pengar
om din familj behöver ett extra pengar.

Du kan få studiebidrag till och med
den termin då du fyller 20 år.
När du fyllt 20 år gäller regler
för studiemedel.

Inackorderingstillägg
Om du kommer från en annan kommun
och måste hyra en bostad i Boden
kan du söka inackorderingstillägg.

Du söker bidraget på hösten
när du börjar skolår ett.

Resor mellan bostad och skola
Du får bussbiljett för att åka buss
mellan bostad och skola
om vägen till skolan är längre än sex kilometer.

Vill du veta mer?
Kontakta Ann-Katrin Johansson
på telefon 0921 – 622 13


Genvägen