Senast uppdaterad: 03/07/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avtal lokalhyra tillfällig övernattning


Den här etjänsten kan du använda om du har behov av att exempelvis hyra en skola för att anordna en tillfällig övernattning i samband med ett idrottsevenemang eller dylikt.

Riktlinjer vid lokalhyra för tillfällig övernattning

Den säkerhetsansvarige har ansvaret att informera och visa sina aktiva om utrymningsvägar, släckredskap och ordningsregler innan lokalerna tas i bruk samt att:

 • endast ta in de antal personer som lokalen är godkänd för.
 • där automatlarm/utrymningslarm saknas skall brandvarnare placeras ut av hyresgästen.
 • övernattning endast sker på bottenplan(markplan)
 • tillgång finns till två av varandra oberoende utrymningsvägar som är utmärkta med genomlysta eller belysta utrymningsskyltar.
 • rökförbud upprätthålls i lokalerna.
 • inget material uppställs i utrymningsvägarna som försvårar utrymning. I lektionssalarna placeras bord och stolar inne i salarna så att de inte försvårar utrymning. Bord och stolar från salar får inte ställas ut i korridorerna.
 • bestämma uppsamlingsplats vid utrymning.
 • inga levande ljus får användas.
 • marschaller placeras minst 2 meter från byggnaden.
 • inga alkoholhaltiga drycker får nyttjas i lokalerna.
 • tillgång till telefon för att larma SOS på 112 finns i anslutning till lokalen.
 • lokalen lämnas städad.

Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som finns i lokalen. Nyckel skall förvaras på ett betryggande sätt och får ej utlånas till obehörig.

Vid larm till SOS

 • Uppge lokalens namn samt adress
 • Vad har hänt(brinner det, sjukdom skada eller brott)
 • Vem är det som ringer(namn telefonnummer)
 • Vid brand utrym lokalen
 • Möt Räddningstjänst/ambulans/polis

Exempel på godtagbar utplacering av sovplatser i ett klassrum.

Förslaget är att sängplatserna placeras ut så att utrymningsvägarna tillgodoses och därefter bestäms personantalet.

 

Beräknad yta för varje sängplats.

 

1 sängplats = 3 m2.

 


Genvägen