Senast uppdaterad: 06/29/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Byalokaler och samlingslokaler


Bidraget söks av ideella föreningar som ansvarar för samlingslokal utanför Bodens centrum, t ex en byagård. För att bidrag ska betalas ut måste verksamhetsredovisningen fyllas i och skickas in.

Ansökning ska ske senast 18 mars varje år!


Genvägen