Senast uppdaterad: 12/15/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Snabba cash


Vill du arrangera eller skapa något kul för ungdomar i Boden?
Nu kan du som är 13-25 år söka pengar till att genomföra dina ideer och projekt. Snabba Cash är till för ungdomar som ensam eller i grupp vill genomföra en ide i Boden. En förening eller företag kan inte söka pengar.

* Du kan söka högst 10000 kr
* Din ide ska genomföras i Boden
* Din ide ska rikta sig till ungdomar
* Vara till glädje och/eller nytta på något annat sätt för andra än projektgruppen
* Alla aktiviteter måste vara drogfria


Genvägen