Senast uppdaterad: 11/26/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Parkeringstillstånd


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet är personligt och därför ska den som har gångproblem stå som sökande. När kommunen fått in din ansökan görs en bedömning om du är berättigad att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ibland kan handläggare behöva kontakta dig eller din läkare för mer information. Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor.

Vid en ny ansökan ska ett nytaget foto bifogas. Fotot fästs på anvisad plats i bilagan och vid fotot ska du skriva din namnteckning.

Handläggare kontaktar dig när tillståndet är klart, parkeringskortet ska kvitteras ut personligen i stadshuset, ta med legitimation. Om du haft parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan tidigare ska du lämna in det gamla parkeringskortet.

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna.

Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.
Mer information och riktlinjer hittar du här


Genvägen