Senast uppdaterad: 11/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Trafikanordningsplan och grävningstillstånd


Grävningstillstånd

För att få utföra någon form av arbete i offentlig plats, som förvaltas av Bodens kommun, exempelvis gator, vägar, torg och parker måste den som ska utföra arbetet söka tillstånd från kommunen. 

Det krävs två tillstånd,

  • ett tillstånd för grävning samt
  • ett godkännande av en trafikanordningsplan, TA-plan.

Grävning kan innebära vägschakt, ledningar, kablar, värmekulvertar etc.

Trafikanordningsplan

Syftet med trafikanordningsplanen är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och som behövs för att arbetsplatsen ska vara så trafiksäker som möjligt. Trafiksäkerheten ska innefatta såväl oskyddade trafikanter såsom gående, cyklister mm, fordonsförare, men också de som arbetar på platsen. TA-planen innehåller bland annat uppgifter om utförare, plats för arbetet, datum och tid för arbetets start och slut, samt en ritning eller skiss på hur utmärkningen görs på arbetsplatsen. TA-planens original förvaras hos väghållningsmyndigheten och en kopia ska finnas på arbetsplatsen.

All form av arbete som påverkar trafikanter såväl fordonsförare som oskyddade trafikanter, på vägar, trottoarer, cykelbanor mm. kräver en godkänd trafikanordningsplan.

Ansökan om godkännande av TA-plan ska göras i god tid, minst 2 veckor innan beräknad start för arbetet.

Här hittar du Bodens kommuns riktlinjer vid grävning i offentlig plats

Här hittar du Bodens kommuns riktlinje om avgifter och viten för grävning i offentlig platsÖppnas i nytt fönster

Ansökan

Ansökan om trafikanordningsplan eller gräv/schakttillstånd görs i systement Isycase genom att trycka på knappen nedan.


Genvägen