Senast uppdaterad: 11/25/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Om personuppgifter


Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs ett samtycke för att få registrera personuppgifter. För att administrera din ansökan/uppsägning/inkomstuppgift kommer dina uppgifter att registreras i vårt dataregister.

Uppgifterna kommer enbart att användas inom ramen för Bodens kommuns verksamhet. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.


Genvägen