Senast uppdaterad: 12/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förskoleklass


Förskoleklass blir obligatorisk från och med höstterminen 2018 för alla barn som fyller 6 år 2018. Detta innebär att barnet har skolplikt från 6 års ålder men fullgör denna plikt i förskoleklass.

Av denna anledning kommer erbjudande inte att skickas ut till vårdnadshavare.

Vårdnadshavare kommer i stället att få ett  placeringsmeddelande till den skola som ligger i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört.

Om du önskar annan skola än den som ligger i upptagningsområdet måste ansökan Byte av skola göras via kommunens e-tjänster.

Glöm inte att söka fritidsplats om du har behov av det.


Genvägen