Senast uppdaterad: 06/28/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Korttidsvistelse


Här ansöker du om annan hjälp, enligt socialtjänstlagen kapitel 4 § 1, för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Annan hjälp kan vara till exempel

  • Dagverksamhet

  • Sysselsättning

  • Boende

  • Korttidsvistelse


Genvägen