Senast uppdaterad: 02/06/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Stöd i ditt uppdrag


Böcker till hjälp för ställföreträdare

Som god man eller förvaltare är det viktigt att du är insatt i din roll för att kunna göra en bra insats.

Överförmyndarnämnden kan ge information om vilka regler som gäller och svara på frågor om godmanskap och förvaltarskap men kan inte ge råd om vilka åtgärder god man eller förvaltare ska vidta i sitt uppdrag.

Om du som ställföreträdare inte själv behärskar en fråga kan du ta hjälp av expertis, t. ex. mäklare, banker, jurister etc. Observera att det är huvudmannen som måste stå för eventuella kostnader.

Det finns många andra ställen att hämta information ifrån, här är några av dem:

RFS - Riksförbundet för Frivilliga Samhällsarbetare Här finns tips och råd om uppdraget som god man och förvaltare: www.rfs.se. Du kan också vara medlem i RFS lokalförening Lule Älvdals frivilliga samhällsarbetare som kan erbjuda utbildning och stöd för gode män och förvaltare.

Myndigheter Det finns många myndigheter som kan hjälpa dig i ditt uppdrag. Besök gärna

Socialförvaltningen i din kommun kan svara på frågor om olika hjälp- och stödinsatser  som din huvudman redan har eller kan ha rätt till.

Om din huvudman har skulder kan du kontakta budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

Litteratur Det finns gott om böcker som handlar om att vara god man och förvaltare, några exempel är:

  • Rollkoll – hittar du både som dokument och film via www.rfs.se.
  • God man och förvaltare – en handbok, Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt, Studentlitteratur
  • Gode mannens ABC: handbok för gode män och förvaltare, Jan Wallgren, Norstedts Juridik

Svenska bankföreningen Svenska bankföreningen har gett ut informationsmaterial som är använd­bart i kontakter med bankerna. Se exempelvis ”Bankfrågor för ställföre­trädare för barn och vuxna”. Sök via www.swedishbankers.se.


Länkar


Genvägen