Senast uppdaterad: 02/06/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Byggavgifter, etapp 3


Ungefärliga avgifter för byggandet av ett småhus, Brännan etapp 3, Norrskensvägen

Dessa avgifter ingår

• Planavgift

• Gatuavgift

• Geoteknisk deklaration

• Fastighetsbildningskostnad


Dessa avgifter ingår inte

• Anslutningsavgift, vatten och avlopp ca 107 000 kr* priset är beroende på tomt- och husstorlek

• Anslutningsavgift, el, Bodens Energi AB (16-25 Ampere) ca 28 000 kr*

• Anslutningsavgift, fiber, Bodens kommunikationsoperatör, BKO 12 000 kr. För mer information och beställning av valbara tjänster för tv, bredband och telefoni kontakta BKO: 0921-20 11 00, www.bko.se��ppnas i nytt f��nster

• Pantbrev, fastighetsinskrivning pantbrev (375 kr/pantbrev) + 2 % av uttaget belopp, Information om pantbrev finns på Lantmäteriets hemsida��ppnas i nytt f��nster

• Lagfartskostnader, Blanketter finns på Lantmäteriets hemsida��ppnas i nytt f��nster, Fastighetsinskrivning

- Expeditionsavgift 825 kr

- Värdeintyg ingår

- Stämpelskatt 1,5 % av köpesumman eller uppskattat taxeringsvärde

• Bygglov (utan avvikelse från detaljplanen) ca 26 000 kr

• Utstakning (utförs av byggnämnden)

- Huvudbyggnad ca 7 000 kr

- Fristående komplementbyggnad ca 1 200 kr

- Nybyggnadskarta (utfärdas i samband med bygglov) ca 7 000 kr

Avgifterna för utstakning gäller när byggnaderna sökes i samma bygglov

För en villa på 200-299 m2 (bruttoarea) blir det en kostnad om ca 40 000 kr*

*Avgifterna inkluderar moms i de fall moms ska betalas. Observera att avgifterna är ungefärliga och kan variera till exempel beroende av storleken på tomt och hus.

Alla priser är i enlighet med 2018 års taxor och avgifter. Med reservation för fel­skrivning eller ändrade priser.


Genvägen