Senast uppdaterad: 04/18/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Slamtömning turlista 2017


Reservation för eventuella förändringar

OMRÅDE

TÖMS MÅNAD

Lakaträsk, Storsand, Edefors, Norrhed Forsnäs, Nedre Forsnäs MAJ
Gullträsk, Grundsand, Bjässand, Harads, V97 mot Svartlå MAJ
Västo, Hapträsk, Rödingsträsk, Södra Harads MAJ/JUNI
Åminne, Österby, Åkerby, Bygget, S Bredåker, Djupdal, Lillavan JUNI
Bovallen, Havsträsk,Svartlå, N Svartlå, Överäng, Rågraven JUNI
Övre Bredåker, Norra Bredåker, Rasmyran, Kusträsk JUNI
Åkerholmen, Staträsk, Långsjön, Brännberg JUNI
Gransjö, Ljuså, Kvarnträsk JUNI
Södra Alträsk, Degernäs, Alträsk, Vändträsk AUGUSTI
Kusön, Kusån AUGUSTI
Dockas, Tallberg, Flakaberg, Norriån, Rörån, AUGUSTI
Aspliden, Lillånäs, Klingersel, Holmsvattensel, Öv Flåsjön, Åträsk, Abramsån, Lassbyn, Forsträskhed, Gunnarsdjupträsk, Vedafallet AUGUSTI
Valvträsk, Brännheden, Överstbyn, Gunnarsbyn AUGUSTI
Kallån, Sörbyn, Sundsnäs, Degerselet, Aldernäs, Nedre Flåsjön, Åskogen SEPTEMBER
Edet, Näset, Hundsjön, Inbyn, Häggan, Ubbyn SEPTEMBER
Gemträsk, Svedjen, Vibbyn, Edet, Syden SEPTEMBER
Svartbäcken, Inbyn, Skogså, Brobyn, Vibbyn SEPTEMBER
Mjedsjön, Grönland, Heden, Framnäs OKTOBER
Degerbäcken, Västra Karlberg, Övre Heden OKTOBER
Notträsk, Svalget, Altersjön OKTOBER
Unbyn, Svedjan, Strömskatan, Bjässmoran, Råbäcken OKTOBER
Vittjärv OKTOBER
Övre bodarna, Mockträsk, Lombäcken, Bastaviken OKTOBER
Flarken, Lillträsk, Svartbyn, Erikslund OKTOBER
Holmfors, Buddbyn, Frängsmyran, Gammelbyv, Svartbjörnsbyn, Svartbyn OKTOBER
Sävastnäs, Sävast, Petövägen OKTOBER/NOVEMBER

 

Extra slamtömning utförs endast på fredagar

Ansökan gör du via Bodens kommuns E-tjänster.  Öppnas i nytt fönster
Under rubriken Bygga och bo hittar du tjänsten för Slambrunn - extra tömning 

Genvägen