Senast uppdaterad: 03/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Torghandelsföreskrifter


Kommunfullmäktige har den 25 maj 2015 beslutat att torgplatserna i Boden ska vara avgiftsfria under en försöksperiod på sju månader med början 1 juni till årets slut. Fortsatt avgiftsbefrielse till och med 31 december 2016 är på förslag.

Avgiftsbefrielsen påverkar de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln vad gäller Avgift och kvitto.

  • 10 § Avgift upphör att gälla under motsvarande tidsperiod och
  • texten "kvitto" ersätts med "bokningsbevis"


Genvägen