Senast uppdaterad: 10/24/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Tidplan


Tidplan 

En grov tidplan för projektet är följande: 

2017 Utredning 

2018 Projektering 

2019 Etappvis utbyggnad 

2020 Etappvis utbyggnad 

2021 Anslutning


Genvägen