Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nybyggnadskarta


 Användning: Underlag för projektering till bygglov vid nybyggnation eller liknande.  
   
 Noggrannhet: Primärkartan ligger som grund, men inmätning görs vid behov.
   
 Aktualitet: Gällande redovisning av fastigheter och primärkartan samt detaljplanens bestämmelsegränser.
   
 Skala:  1:500-1:1000
   
 Innehåll:

Gällande planförhållanden
Fastighetsgränser
VA- nät (ev. fjärrvärme)
Byggnader
Gator och vägar
Höjdinformation

   
   

Genvägen