Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Det luktar bensin i Unbyn


10/20/2017

Ett flertal hushåll i Unbyn har anmält att det luktar bensin. En rad olika tester genomförs av tekniska förvaltningen på Bodens kommun.

Anledningen är ännu inte känd men ansvariga på tekniska förvaltningen söker källan till föroreningarna.

Hur Bodens kommun jobbar för att hitta problemet

VA- avdelningen på Bodens kommun har genomfört en rad analyser för att kunna spåra föroreningskällan. Resultat på de tagna proverna väntas kommande vecka. Analyserna är nödvändiga då det är svårt att hitta en föroreningskälla med hjälp av lukt, vilket inte är en tillförlitlig metod. Analyserna på proverna som är tagna kommer bättre att kunna visa var problemet har sitt ursprung.

Det har gjorts röktest för att se om det finns ledningar som är felkopplade.  Så är inte fallet. För att minska påverkan för de boende är två brunnar försedda med ventilation. Patrik Fahlén, enhetschef vatten och avlopp förklarar:

-       En ventilation av brunnar betyder att vi monterar skorstenar på dem för att avleda lukten från avloppssystemet. Lukt färdas med luften så hur det luktar beror på ventilationen i avloppssystemet.

Till boende i Unbyn

De drabbade hushållen kan ta kontakt med sina försäkringsbolag.
Kontaktperson: Patrik Fahlén
E-post: patrik.fahlen@boden.se
Telefon: 0921-621 66

Genvägenopendocument, id=00CB858EB5023886C12581BF004148D6