Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fler ungdomar kan erbjudas feriearbete


06/22/2017

I år kan Bodens kommun ge fler ungdomar möjlighet till feriearbete jämfört med tidigare år. Precis som tidigare år har kommunen anordnat sommarjobb under tre treveckorsperioder med start efter skolavslutningen.

Regeringen beslutade i maj att via Arbetsförmedlingen fördela 105 miljoner för att kommunerna ska kunna erbjuda fler unga feriejobb.  Satsningen är tänk att särkilt rikta sig till unga som behöver särskilt stöd, exempelvis nyanlända och ungdom med funktionsnedsättning. För Bodens del handlar det om drygt 300 tkr  vilket motsvarar cirka 40 extra ferieplatser.

Prioriterade är som vanligt ungdom som fyller 16 eller 17 år under året. Alla i Boden  16-17 år som har sökt feriejobb har erbjudit en plats. Därefter har tilldelning av platser skett till ungdom 18 -19 år med särskilda behov.

Totalt har 570 ungdomar  tilldelats feriearbete i Boden.  Drygt 100 av dessa platser har tilldelats ungdomar som är nyanlända eller av annat skäl har prioriterats vid tilldelning.

Ferieplatserna finns inom kommunal verksamhet, ideella föreningar och hos privata företag. Ungefär var fjärde ferieplats finns inom privata företag, främst inom turistnäring och handel.

Inventering av möjliga ferieplatser har dels gjorts via annonsering men också via direktkontakt och uppsökande verksamhet.

-       Det känns jättebra att vi kan ge så många feriejobb. Viljan att ta emot och introducera ungdomar i arbetslivet är stor. Det gäller även för  nyanlända ungdomar som har vissa begränsningar i språket eller ungdomar som har någon funktionsnedsättning,   där kraven på den mottagande arbetsplatsen kräver mer av handledning, säger Esma Kadunic ansvarig handläggare för feriearbeten.

-       Vi ser möjligheten till feriearbete som en viktig avstamp och första introduktion till arbetslivet och framtida yrkesval. Att tidigt i livet få prova på att arbeta är viktigt, tillägger Esma. För att ytterligare förbereda ungdomar och efterlikna arbetslivet i övrigt kommer vi inför nästa år även ge ungdomarna möjlighet att lära sig söka jobb, få kunskap om hur man gör en jobbansökan och hur det går det går till på en anställningsintervju.

-        Vi vill utveckla samverkan med det privata näringslivet. Vi vill få fler ferieplatser inom det privata näringslivet, och inom fler branscher.

-       Avslutningsvis , något annat positivt vi ser är att unga pojkar och flickor alltmer vågar välja ferieplatser som inte är traditionellt kvinnliga eller manliga arbeten.

Ferieanordnare som kan kontaktas:

 

Norrbottensmotorsällskap Boden  (flickor i feriearbete)

Handledare: Dan Thörnevall, 070- 299 11 06​

 

Ruter Retro Café (pojkar i feriearbete)

Handledare: Lotta Boström,  070 – 645 62 58

 

Åcenter 

Handledare: Ulrika Rutberg, 0921-627 74​ (pojkar i feriearbete)
Kontaktperson: Esma Kadunic
E-post: esma.kadunic@boden.se
Telefon: 070-2529413

Kontaktperson: Stina Karlsson
E-post: Stina.Karlsson@boden.se
Telefon:

Genvägenopendocument, id=1F4E2BD24BD229B5C12581470021C931