Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bodens kommun prövar faktura juridiskt


07/04/2017

Bodens kommun ifrågasätter delar av faktura för utförda måleriarbeten. Fakturan går nu till juridisk prövning. - Det är beklagligt att vi inte har kunnat nå en uppgörelse, säger Jonas Johansson vid kommunens fastighetsförvaltning.

Bodens kommun har diskuterat med en målerientreprenör om en faktura för utförda arbeten. Bland annat har arbetet utförts med annan färg än den som föreskrivits. Diskussionerna har dock inte lett till någon överenskommelse. Nu går fakturan till juridisk prövning.

 

-      Det är beklagligt att vi inte kunnat resonera oss fram till en uppgörelse. Vi förväntar oss givetvis att få det jobb vi beställt till ett konkurrenskraftigt pris, något vi nu upplever att vi inte fått. Därför ser vi positivt på att en oberoende part prövar situationen, säger Jonas Johansson på kommunens fastighetsförvaltning.

 

Det var under december 2016 som arbetet med att måla om ytskikt i några kommunala lokaler påbörjades. Arbetet färdigställdes i mitten av februari 2017. När fakturan kom ifrågasatte fastighetsförvaltningen vissa delar. Frågetecknen har inte rätats ut under samtalen med entreprenören i fråga. Beloppet som parterna inte är ense om uppgår till ca 100 000 kr.
Kontaktperson: Jonas Johansson
E-post: jonas.johansson@boden.se
Telefon: 0921-62060

Kontaktperson: Conny Bergwall
E-post: conny.bergwall@boden.se
Telefon: 0921-62142

Genvägenopendocument, id=2A153794D7D5FB0DC1258152004A6790