Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lyckat integrationsprojekt inom lokförarutbildningen


05/30/2017

Med hjälp av riktade medel hoppar i september nya elever med utomsvensk bakgrund på tåget mot ett nytt och spännande yrke. Ett samarbete mellan Bodens kommun och utbildningsanordnaren TCC har möjliggjort för dessa elever att bli lokförare genom att språkligt anpassa urvalstesterna och ge extra stöd i undervisningen. Eleverna kommer att under 60 veckor, varav 22 är praktik, studera tillsammans med svenskfödda elever för att i slutet på 2018 stå till branschens förfogande som färdiga lokförare.

Projektet innebär ett nytt grepp för att fylla utbildningsplatserna och kunna förse branschen med kompetenta lokförare samtidigt som vi tar tillvara kompetens hos en grupp som normalt har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.

- Det är spännande att vi nu kan erbjuda plats för en grupp som normalt har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Projektet möjliggör att järnvägsbranschen kan ta del av ny värdefull erfarenhet och dessutom minska den brist på arbetskraft som råder. En del av projektet är att utveckla metoder och arbetssätt med potential att kunna spridas till övriga järnvägsbranschen och andra branscher som lider av arbetskraftsbrist, säger Peter Hornegård, VD TCC Holding AB

- Det känns väldigt roligt att vara föregångare i ett så viktigt projekt. Vi hoppas att det ska leda till fler liknande initiativ för ökad integration, säger Helena Hansson, rektor Bodens kommun

- Vi vill poängtera att den här gruppen uppfyller samtliga, av transportstyrelsen, uppställda krav för att bli lokförare inklusive kommunikativ förmåga. För att kunna genomföra projektet på bästa sätt har jag vidareutbildat mig till lärare i svenska som andraspråk. Dessutom har vi ett nära samarbete med kommunens övriga andraspråkslärare så vi är väl förberedda, säger Niklas Olsson, Projektledare, lokförare och lärare

För ytterligare information kontakta:

 

Peter Hornegård, VD TCC Holding AB

070- 306 10 88, peter@tcc.se

Helena Hansson, Rektor lärcentrum Bodens Kommun

0921-62977, helena.m.hansson@boden.se

Niklas Olsson, Projektledare och lärare

070- 638 20 24, niklas@tcc.se
Kontaktperson: Helena Hansson
E-post: helena.m.hansson@boden.se
Telefon: 0921-62977

Genvägenopendocument, id=3E0C7FDE3ADC0D39C125813000268F87