Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bodens kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2017


05/05/2017

Den 8-14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation. Reflektionerna börjar vid att viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutar fungera. Bodens kommun deltar i kampanjen.

  • Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är dessutom större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Markus Wede, praktikant räddnings- och beredskapsförvaltningen på Bodens kommun.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

  • Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Markus Wede, praktikant räddnings- och beredskapsförvaltningen på Bodens kommun.

Information runt om i Bodens kommun

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Boden kommun kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med bland andra civilförsvarsförbundet och försvarsutbildarna:

  • Besök i skolor

  • Finnas på plats i centrum med kampanjmaterial

Aktiviteterna kommer att rikta sig till alla men lite extra till Ungdomar, nysvenskar och kvinnor mellan 45 och 64 år som är en prioriterad målgrupp för kampanjen. Studier visar att den här gruppen är mer intresserad av olika säkerhetshöjande åtgärder och också gärna pratar om det i sina nätverk. På så sätt sprider de budskapet vidare och inspirerar och motiverar andra att engagera sig.

Var krisberedskapsveckan kommer från

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisberedskapsveckan är tänkt att bli årligt återkommande.

För mer information om Boden kommuns deltagande i Krisberedskapsveckan, kontakta Markus Wede, markus.wede@boden.se eller Tommy Lindvall, tommy.lindvall@boden.se

För mer information om lokala aktiviteter under Krisberedskapsveckan läs mer på: www.boden.se

Läs mer om Krisberedskapsveckan: www.msb.se/krisberedskapsveckan
Kontaktperson: Tommy Lindvall
E-post: Tommy.Lindvall@boden.se
Telefon: 0921-62302

Kontaktperson: Markus Wede
E-post: Markus.Wede@boden.se
Telefon:

Genvägenopendocument, id=54D629378DC5F6DFC12581150052B89E