Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bodens nya rekryter får se staden


09/27/2017

Under kvällsöppet i Bodens centrum torsdag 28/9 anordnas en stadsorientering där de nyinryckta rekryter vid Försvarsmakten ska orientera sig runt i centrum med start på soldathemmet och målgång på Centrumtorget. Majoriteten av rekryterna kommer från andra delar av Sverige och har aldrig varit i Norrbotten eller Boden förut. Syftet med stadsorienteringen är att de ska få lära känna Boden och framför allt centrum bättre.

Stadsorienteringen är en del av samverkansprojektet Bodenmodellen där A 9, I 19, Bodens kommun, soldathemmet och turistcenter tillsammans arbetar för att stödja processen för social förankring i regionen. I första skedet fokuseras rekryterna där man satt ihop ett aktivitets- och informationsprogram som löper under grundutbildningstiden där målsättningen är att rekryterna ska trivas och vilja stanna kvar i Försvarsmakten i Boden.Kontaktperson: Michaela Strömberg
E-post: michaela.stromberg@boden.se
Telefon: 0921-62971

Genvägenopendocument, id=7EB4642CC2ED73FAC12581A700454135