Senast uppdaterad: 10/06/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boden har många miljövänliga fordon


05/08/2017

Bodens kommun toppar listan på flest andel kommunägda miljövänliga fordon i Norrland. Det framgår av statistik från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. - Det är glädjande och visar att vi är på rätt väg, anser Sead Maglic, ordförande i tekniska utskottet.

Miljövänliga fordon har i Bodens kommun nästan fördubblats på sju år. Från 35.8 % år 2009 till 61.5 % år 2016. Siffrorna visar att det är den största andelen i Norrland och den 24:e största i hela landet. 

Boden har en målsättning om hållbar tillväxt och miljövänliga transporter är en del av detta. Kommunen har anslutit sig till borgmästaravtalet som innebär ett lokalt åtagande för att genomföra en progressiv klimat- och miljöpolitik. 

  • Detta är en viktig del för att minska utsläppen av växthusgaser, förklarar Sead Maglic, ordförande i tekniska utskottet.

Bodens kommun har många miljövänliga fordon

En stor del av kommunens fordon är hybrider som kan drivas av biogas eller av fossila bränslen. Kommunen har även på prov köpt in en helt eldriven bil och ser även över förutsättningarna för att etablera laddstationer på strategiska platser.

  • Vi tror på en kombination av flera olika drivmedel. Boden har goda förutsättningar att producera biogas, men vi tror även att eldrivna bilar slår igenom, säger Sead Maglic.

Genomsnittet i för kommunägda miljövänliga fordon är 46 %.

Framgång och framtid för miljövänliga Boden

Vi är glada att statistiken visar att vi är på väg åt rätt håll och att vi ligger långt framme i miljöarbetet. Det är ett erkännande inte minst till vår personal. 

- Detta är en viktig fråga och vi kommer fortsätta att arbeta för att bli ännu bättre, kommenterar Sead Maglic.​
Kontaktperson: Sead Maglic, ordförande tekn utskottet
E-post: sead.maglic@boden.se
Telefon: 070 – 341 63 57

Kontaktperson: Robert Näslund, tekn chef
E-post: robert.naslund@boden.se
Telefon: 0921 – 621 77

Genvägenopendocument, id=FA135DDC60971AC4C125811A004061D2