Senast uppdaterad: 10/03/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Heden


Gamla gästgiveriet i Heden 
Gamla gästgiveriet i Heden

Årets by i Bodens kommun år 2000. Heden är en stor by, som sträcker sig ungefär från Degerbäcken till A8-bron, 7 km från Boden. Heden är en av Luleälvens äldsta bebyggda byar. Fornfynd har hittats i trakten, som visar på lämningar av svunnen tid. Engelska kanalen löper från Laforsudden i Heden till genom delar av Heden och Trångfors. Järnvägsstationen invigdes av Oscar den andre 1892 och finns kvar i byn, idag privatägd.

Byn har två idrottsgårdar, som går att använda som samlingslokaler. Trångfors IF, känd för flickfotbollen och Hedens IF känd för pojkfotbollen och bilbingo. Hedgården är ytterligare en samlingslokal.

Heden har en laxodling, som startade 1962. I Hednoret, vackert inbjudande nere vid älven finns en badplats med gungor, grillplats, omklädningsrum, utedass och båtplats. Där finns även möjlighet att fiska.

I byn finns skola från årskurs 1-6, fritids-och daghem. Hedens kyrkliga tradition sedan 1500-talet är åter aktuell genom Mikaelkyrkan. På Hedenbasen kan man idag hoppa fallskärm och segelflyga. Vintertid finns det skoterleder, på vilka man kan färdas i naturen på skoter, skidor eller till fots.

På våren samlas svanar, änder och kanadagäss i Hednoret i väntan på sin resa upp till fjällen. Heden är idag en blandning av bondeby och villor. Det finns fortfarande en del jordbrukare som brukar jorden.

Här bor 631 personer.

Hedens Byautvecklingsförening

Ingemar Brännmark
0921-10113, 070-6318136
Smaragdvägen 53b
96146 BODEN
E-post: ingemar@hedeniboden.se
www.hedeniboden.se


Genvägen