Senast uppdaterad: 04/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Återvinningscentral Gunnarsbyn


Här ligger återvinningscentralen

karta här finns ÅVC GunnarbynÅtervinningscentralen i Gunnarsbyn

 Se större bild  

Här lämnar du ditt sorterade avfall

 1. Brännbart, exempelvis kläder, gummimadrass, plastmöbel
 2. Virke, träspill
 3. Metall, exempelvis utegrill, spade, cykel
 4. Kabel
 5. Deponiavfall, exempelvis köksporslin, sanitetsporslin
 6. Gips
 7. Asbest
 8. Kyl och frys
 9. Vitvaror
 10. Ljuskällor och batterier
 11. Miljöstation – farligt avfall, exempelvis lim, olja, färg
 12. Elektronik
 13. Återvinningsstation – förpackningar och tidningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På återvinningscentralen lämnar man det avfall som man inte får lämna i avfallsbehållaren eller som är så stort att det inte ryms i den egna behållaren. Återvinningscentralen är bemannad, men du sköter själv sorteringen med tips och råd från personalen. Privatpersoner lämnar avfallet gratis, undantag se nedan, om det ryms i personbil eller på mindre släp.

Asbest

Meddela alltid personalen om du ska lämna asbest eftersom detta avfall är avgiftsbelagt även för privatpersoner.
Avgiften är 125 kronor per säck inklusive moms.
Endast mindre mängd får lämnas på återvinningscentralen.

Större avfallsmängder lämnar du på Brännkläppens avfallsanläggning och betalar enligt gällande taxa.

Företag betalar alltid enligt gällande taxa. 


Genvägen