Senast uppdaterad: 04/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Återvinningscentral Harads


Ändringar på ÅVC Harads

Från och med 1 januari 2015 tas containern för balplast/ensilageplast bort. Denna plast omfattas av producentansvar och samlas in av Re-Agro under två dagar per år på Brännkläppens avfallsanläggning. Mer information om detta finns på Re-Agros hemsida www.Reagro.se.

Här ligger återvinningscentralen i Harads

karta här ligger ÅVC Harads

Klicka här för större bild

Här lämnar du ditt sorterade avfall

bild som visar var du lämnar ditt avfall på Harads återvninningscentral

 1. Impregnerat trä
 2. Gips
 3. Plastförpackningar, exempelvis ketchup- och schampoflaska, frigolit, mjukplastförpackningar
 4. Storsäck, exempelvis pelletssäckar
 5. Deponiavfall, exempelvis köksporslin, sanitetsporslin
 6. Brännbart avfall, exempelvis kläder, gummimadrass, plastmöbel
 7. Virke, träspill
 8. Metall, exempelvis utegrill, spade, cykel
 9. Trädgårdsavfall
 10. Vitvaror
 11. Elektronik
 12. Miljöstation – farligt avfall, exempelvis bilbatterier, lim, olja, färg
 13. Ljuskällor
 14. Kartong/wellpapp, exempelvis mjölpåse, flingpaket, presentpapper
 15. Tidningar, exempelvis dags- och veckotidning, reklam, katalog
 16. Glasförpackningar

 

På återvinningscentralen lämnar man det avfall som man inte får lämna i avfallsbehållaren eller som är så stort att det inte ryms i den egna behållaren. Återvinningscentralen är bemannad, men du sköter själv sorteringen med tips och råd från personalen. Privatpersoner lämnar avfallet gratis, undantag se nedan, om det ryms i personbil eller på mindre släp.

Asbest

Meddela alltid personalen om du ska lämna asbest eftersom detta avfall är avgiftsbelagt även för privatpersoner.
Avgiften är 125 kronor per säck inklusive moms.
Endast mindre mängd får lämnas på återvinningscentralen.

Större avfallsmängder lämnar du på Brännkläppens avfallsanläggning och betalar enligt gällande taxa.

Företag betalar alltid enligt gällande taxa.


Genvägen