Senast uppdaterad: 01/22/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Årsavgift fritidshus 2018


Eget kärl för brännbart

- normalintervall
- förlängt intervall


Gemensamt kärl för brännbart

- normalintervall
- förlängt intervall

Kärl för matavfall

- varannan eller var 4:e vecka

Grundavgift

Övriga avgifter 

teckning på avfallsbehållare


Avgiften är inklusive moms

 

 

 Brännbart var 4:e vecka - eget kärl


Upp
 Brännbart 140L

 360 kr

 Brännbart 180L

 388 kr

 Brännbart 240L

  448 kr

 Brännbart var 4:e vecka - gemensam behållare

 

Upp
 Gemensamt 2 hushåll brännbart 140L

 180 kr

 Gemensamt 2 hushåll brännbart 180L

194 kr

 Gemensamt 2 hushåll brännbart 240L

 224 kr

 
 Gemensamt >2 hushåll brännbart 140L


120 kr

 Gemensamt >2 hushåll brännbart 180L

 129 kr

 Gemensamt >2 hushåll brännbart 240L

 149 kr

 Brännbart var 8:e vecka - Egen behållare

 

Upp

 Brännbart 140L

 180 kr

 Brännbart 180L

 194 kr

 Brännbart 240L

 225 kr

 Brännbart var 8:e vecka - Gemensam behållare


Upp

 Gemensamt 2 hushåll brännbart 140L

93 kr

 Gemensamt 2 hushåll brännbart 180L

 111 kr

 Gemensamt 2 hushåll brännbart 240L

145 kr

   
 Gemensamt >2 hushåll brännbart 140L

 66 kr

 Gemensamt >2 hushåll brännbart 180L

79 kr

 Gemensamt >2 hushåll brännbart 240L

 99 kr

 Matavfall - varannan vecka

 

Upp

 Matavfall 140L

 198 kr

 Gemensamt 2 hushåll matavfall 140L

 119 kr

  

 Matavfall - var 4:e vecka

 Matavfall 140L

 119 kr

 Gemensamt 2 hushåll matavfall 140L

 79 kr

   

 Grundavgift (Tillgång till återvinningscentraler och återvinningsstationer,
 administration och information, framtagande av avfallsplaner och
 renhållningsföreskrifter)

 236 kr

 Byte eller återhämtning av kärl

170 kr

 Extra tömning av kärl 262,50 kr

Genvägen