Senast uppdaterad: 01/22/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Årsavgift villor 2018


◊ Brännbart förlängt intervall
◊ Matavfall normalintervall
◊ Matavfall förlängt intervall
Övriga avgifter

 Årsavgifter fr.o.m. 2018-01-01

Du betalar
inklusive moms

Grundavgift 

525,00
 


bild på en soptunnaBrännbart ordinarie tömning

 (var 4:e vecka hela året)

 

 140 liter 

780,00

 180 liter 

907,50

 240 liter

1 077,50

   

 Gemensamt kärl 2 hushåll

 
 140 liter

 390,00

 180 liter

453,75

 240 liter

540,00

   

 Gemensamt kärl 3 hushåll

 
 140 liter

262,50

 180 liter

308,75

 240 liter

361,25

 
 

 Brännbart förlängt intervall

 (var 8:e vecka hela året)

 
 140 liter

 446,25

 180 liter

498,75

 240 liter

603,75

   

 Gemensamt kärl 2 hushåll

 
 140 liter

250,00

 180 liter

 276,25

 240 liter

 328,75

 
 

 bild på en soptunnaMatavfall ordinarie tömning

(Varannan vecka 15/5-15/10 övrig tid var 4:e vecka)

 

 140 liter

 425,00

 180 liter

 486,25

 240 liter

617,50

   

 Gemensamt kärl 2 hushåll

 
 140 liter

 252,50

 180 liter

 305,00

 240 liter

 375,00

   

 Gemensamt kärl 3 hushåll

 
 140 liter

 197,50

 180 liter

 223,75

 240 liter

 268,75

 
 

 Matavfall förlängt intervall

 (var 4:e vecka hela året)

 
 140 liter

295,00

  


 Övriga avgifter

 Dragtillägg för hämtning av behållare 1,6-20 meter  

 26,25 kr per kärl och tillfälle

 Tillägg för dåligt sorterat eller osorterat avfall  

 708,75 kr per tillfälle

 Extrasäck vid ordinarie tömningstillfälle  66,25 kr/säck
 Extra hämtning då kunden glömt att sätta ut behållaren

 262,50 kr per  kärl och tillfälle

 Byte eller återhämtning av kärl

 170 kr per tillfälle

                          

 


Genvägen