Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Slamtömning avgifter 2017


 

Avgift inklusive moms    

Brunnsstorlek 

Avgift 

0-3 m3

 962,50

3,1-5 m3

1 100,00

5,1-8 m3

1 512,50

> 8 m3 

 1 925,00

   
Gemensam brunn 2 hushåll     0-3 m3

 481,25

Gemensam brunn 2 hushåll  3,1-5 m3

 550,00

Gemensam brunn 2 hushåll      >5 m3

756,25

   
Tillägg för tömning före eller efter ordinaríe tömning

 357,50

Tillägg för akut tömning inom ett dygn

1 031,25

   
"Bomkörning" Hinder eller tom utan uppehåll

412,50 

   
Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen
överstiger 15 m tas en extra avgift ut för slangdragning per påbörjad 10 m


137,50

   
Lock eller lucka som ej är lättåtkomlig eller lättöppnad debiteras
per påbörjad halvtimme


206,25

Tömning av slambrunn


Extra tömning

Behöver du extra tömning av din slambrunn anmäler du detta med hjälp av  
kommunens e-tjänster  Öppnas i nytt fönster.
Under Bygga och bo hittar du e-tjänsten "Slambrunn - extra tömning"     

Om ditt ärende är akut var vänlig ring 0921-624 31 (dagtid)
Telefonnummer för helg- och kvällstid hittar du här��ppnas i nytt f��nster


Preliminär tömningsvecka��ppnas i nytt f��nster


Genvägen