Senast uppdaterad: 04/04/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Brännkläppens avfallsanläggning


Måndag - fredag 7.00-15.30 

Adress: Brändkläppen 2, 961 42 BODEN

OBS! Avfallsanläggningen är avsedd för yrkestrafik.

Kommunens Mottagningsavgift��ppnas i nytt f��nster

Deponi

Deponiavfall är det som återstår efter att matavfall, brännbart och återvinningsbart avfall sorterats ut.  Det är något som varken brinner, kan rötas eller går att materialåtervinna.  Detta avfall måste deponeras det vill säga grävas ner på avfallsupplag. Målet är att mängden ska bli så liten som möjligt. Material till deponering måste avfallskaraktäriseras.

Avfallskaraktärisering��ppnas i nytt f��nster

EWC-koder kan hittas under länken till höger


Länkar


Genvägen