Senast uppdaterad: 01/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Deponi i Bodens kommun


Deponiavfall är det som återstår efter att matavfall, brännbart och återvinningsbart avfall sorterats ut. 
Det är något som varken brinner, kan rötas eller går att materialåtervinna. 
Detta avfall måste deponeras det vill säga grävas ner på avfallsupplag.
Målet är att mängden ska bli så liten som möjligt.

Exempel på deponiavfall

  • Glasullsisolering
  • Stenullsisolering
  • Spegelglas

 Exempel på avfall som INTE ska lämnas bland deponiavfall

  • Farligt avfall
  • Elavfall
  • Förpackningar
  • Brännbart
  • Matavfall

Flerfamiljshus

Du som bor i hyreshus ska kunna lämna ditt deponiavfall i ett kärl speciellt avsett för deponiavfall.

Villa

Du som bor i villa kan lämna deponiavfallet tillsammans med grovavfallet
vid den årliga hämtningen eller lämna det själv vid närmaste återvinningscentral.
Se i turlistan när grovavfallet hämtas i ditt område.

Obs! Du kommer väl ihåg att meddela kommunen om du har avfall att lämna.

Läs mer under grovavfall

 


Genvägen