Senast uppdaterad: 09/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Farligt avfall


Du kan hjälpa till att hålla vår miljö ren

genom att ta hand om ditt avfall på rätt sätt. Exempel på farligt avfall

Sånt som kan skada miljön får inte hamna bland hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet. Sådant avfall är farligt och bör tas om hand för sig. Ingen kan sortera det blandade avfallet i efterhand, det måste källsorteras.
De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men tillsammans kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att allt farligt avfall lämnas till en miljöstation. Gäller även små mängder. Om farligt avfall blandas med annat hushållsavfall kan det få en rad negativa effekter.
Exempelvis kan tungmetaller i förbränningsanläggningen förstöra processen och skada anläggningen. 

Vi vill alla ha en ren miljö och många av oss gör redan stora insatser. 
- Ditt miljöarbete kan börja redan i butiken - välj så miljövänliga varor du kan.
- Se till att förpackningarna är hela och att det tydligt framgår vad de innehåller. Om det inte framgår, skriv etiketter och sätt på.

Tänk även på att...
- Trasor med linolja som läggs i soptunnan kan självantända. 
- Flaskor med t.ex. lacknafta kan stänka i ögonen på sophämtarna när avfallet komprimeras i bilarna.

Det absolut viktigaste är att få bort farligt avfall ur den vanliga avfallsinsamlingen.


Länkar


Genvägen