Senast uppdaterad: 01/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Grovavfall och deponiavfall


Grov- och deponiavfall hämtas vid en- och tvåfamiljshus under veckorna 18-21, se turlistaÖppnas i nytt fönster.
OBS! Du måste anmäla i förväg om du vill ha hämtning av grov- och deponiavfall

Detta gäller:

 • Endast avfall från en- och tvåfamiljshus hämtas.
 • Endast avfall som är föranmält till Bodens kommun.
 • Du får lämna upp till tre kollin.
  Varje kolli får inte vara större än att en person ska kunna lasta det på lastbilen.
 • Märk avfallet med "Grovavfall" och ställ det vid infarten eller där du normalt har ditt avfallskärl vid tömning.
 • Kostnaden för hämtningen ingår i grundavgiften för renhållning.

Anmäl hämtning så här:

För att få avfallet hämtat måste du meddela kommunen att du har avfall som du vill ha hämtat.
Du uppger vad som ställs ut och på vilken adress.

Ring 0921-623 25 senast fredagen innan det hämtas i ditt område och meddela att du vill lämna grovavfall.

Du kan också e-posta in dessa uppgifter till oss.
E-post va_renhallning@boden.se.

Turlista Tömningsvecka Sista buddag
1 21 18/5
2 19 4/5
3 18 27/4
4 20

11/5

Grovavfall från ditt hushåll är i princip de föremål som är för stora för en vanlig soppåse.

Exempel på grovavfall:

 • möbler t.ex. soffa, bokhylla, bord
 • skidor, pulkor
 • leksaker, barnvagnar
 • spadar, verktyg
 • cyklar, grillar

Detta räknas INTE som grovavfall och hämtas inte:

 • farligt avfall
 • el-avfall
 • byggavfall t.ex. heltäckningsmatta, sanitetsporslin, varmvattenberedare, fönster
 • däck, bildelar, motorcyklar, mopeder och motorgräsklippare
 • schaktmassor
 • trädgårdsavfall
 • jordbruksredskap t.ex. maskiner, tillbehör, stängsel
 • avfall från yrkesmässig verksamhet
 • material som omfattas av producentansvar som förpackningar, papper, däck och elektronik

OBS! Avfall som innehåller glas eller andra vassa föremål ska förpackas väl så chauffören inte skadar sig. 
Som privatperson kan du själv transportera grovavfall med egen bil och släp till ÅVC.

Exempel på deponiavfall

 • Glasullsisolering
 • Stenullsisolering
 • Spegelglas

Exempel på avfall som INTE ska lämnas bland deponiavfall

 • Farligt avfall
 • El-avfall
 • Förpackningar
 • Brännbart
 • Matavfall

Flerfamiljshus

Du som bor i hyreshus ska kunna lämna ditt deponiavfall i ett kärl speciellt avsett för deponiavfall.


Genvägen