Senast uppdaterad: 01/18/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Startkriterier för snöröjning


Vintertrafik lokalbuss

Följande riktvärden på snödjup gäller vid igångsättning av snöröjning       

Nivå 1

Gator och vägar med kollektivtrafik samt gång- och cykelbanor påbörjas vid 4 cm nysnö, med viss reservation för typ av snö samt prognoser på eventuellt fortsatt snöande   

Nivå 2

Övriga gator och vägar vid 10 cm nysnö, med viss reservation för typ av snö samt prognoser på eventuellt fortsatt snöande 

 

 

 

 


Genvägen