Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Transporttillstånd


Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Berör transporten endast Bodens kommun skall ansökan skickas till kommunen. Vid behov skall även intyg om färdväg lämnas. För transporter som berör flera kommuner skall ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas. Ansökningsblankett kan hämtas från Trafikverkets hemsida. Skriv in "dispenstransport" i sökrutan på Trafikverkets hemsida så hittar du blanketten lättare.


Länkar


Fråga om transporttillstånd


Namn:
E-postadress:
Meddelande:
250 tecken

Genvägen