Senast uppdaterad: 02/28/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Gator och trafik i Boden


Gågatan


Vi som arbetar med gator och trafik ansvarar bland annat för framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö längs kommunägda gång- och cykelbanor samt bilvägar. Det innebär ombyggnad, nybyggnad, drift och underhåll av vägnätet och tillhörande utrustning exempelvis dagvattenbrunnar och vägbelysning. Vårt arbete innefattar också trafikplanering och trafikreglering.

Flertalet av gatorna i Bodens tätort, samt gator i Harads, Gunnarsbyn och övriga större byar i Bodens kommun tillhör kommunens vägnät. Övriga allmänna vägar ansvarar Trafikverket för.

 

Länkar


Genvägen