Senast uppdaterad: 03/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Drift och underhåll av kommunens gator och vägar


 Fordon som arbetar på våra vägar

Tekniska förvaltningen ansvarar för anläggning, drift och skötsel av kommunala gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och torg.  


Genvägen