Senast uppdaterad: 10/31/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Enskilda vägar


Sveriges vägnät består av

  • statliga vägar,
  • kommunala gator och vägar samt
  • enskilda vägar

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät.
Cirka 43 000 mil enskilda vägar finns i Sverige.

Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för skötsel av vägen.
Väghållare för enskild väg kan vara en eller flera markägare.
Ibland fungerar organisationer som väghållare, till exempel vägföreningar,
vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar.

 


Genvägen