Senast uppdaterad: 03/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Felparkeringsavgifter


 Överträdelse av föreskrift om rätt att parkera på sådan parkeringsplats
 som är avsedd för fordon som förs av rörelsehindrad 

 700 kr
 Överträdelse av föreskrift om förbud att stanna   400 kr 
 Övriga överträdelser av föreskrifter om parkering  250 kr
 Överträdelse av längsta tillåtna uppställningstid eller ej synlig parkerings-
 skiva 

 150 kr

 Fastställd av kommunfullmäktige
 1999-05-17, § 103
 2006-01-30, § 29

 

 

 

 


Genvägen