Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Parkeringstillstånd


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett funktionshinder som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd.

För dig som inte själv kör fordonet utan färdas som passagerare krävs förutom betydande gångsvårigheter också att den sökande regelbundet behöver hjälp utanför fordonet.

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna. 

Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Information - ansökan parkeringstillståndÖppnas i nytt fönster

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för den som har tillstånd till parkeringstillstånd. Regler för parkeringstillstånd

Ansökan via kommunens e-tjänster��ppnas i nytt f��nster (öppnas i nytt fönster)

Besök  Kontakta oss på telefon eller e-post för bokning av besök
Telefon  0921-629 98
0921-782 46 
måndag - fredag
E-post  fardtjansten@boden.se  
Postadress 

Bodens kommun
Tekniska förvaltningen
Färdtjänst
961 86 Boden

Särskilda regler för dig som kör

Lastning, lossning och på/avstigning är tillåtet på plats med parkeringsförbud.

När du skjutsar en rörelsehindrad är det därmed tillåtet att hjälpa till med på/avstigning, dock inte på gångbana eller plats som är avsedd för visst ändamål och fordonsslag.

Vid transport av sjuka eller rörelsehindrade är det dessutom tillåtet att stanna eller parkera där det är stanna eller parkeringsförbud om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

Undantag/dispenser från förbud att parkera 

Om du av någon anledning tillfälligtvis behöver ställa upp ditt fordon i strid mot gällande förbud krävs ett beslut om undantag/dispens. Undantag ska avse visst ändamål och får föreskrivas eller medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Andra undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering än för ett visst ändamål får medges eller föreskrivas endast för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbetet eller för dem som bor i ett område om det behövs för att underlätta för dem att parkera där.

Ansökan prövas och handläggs av gatuavdelningen. Om dispens beviljas utfärdas ett dispensbevis som ska läggas i fordonet.

Kontakt via e-post för information om undantag/dispenserÖppnas i nytt fönster


Länkar


Genvägen