Senast uppdaterad: 04/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lekparker


Kommunala lekparker

Parkavdelningen ansvarar ekonomiskt för 70 allmänna lekparker. Utöver det har vi drift- och underhållsansvaret för 45 lekplatser på skolor och förskolor. Lekplatserna på skolor och förskolor har fastighetsavdelningen det ekonomiska ansvaret för.

Den centralt belägna citylekparken "Smörblomman" är delvis handikappanpassad.


                  Citylekparken
                  "Smörblomman" Foto; Kommunens bildarkiv 


Genvägen