Senast uppdaterad: 04/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Skog


Kommunens skog

Kommunens produktiva skogsmark uppgår till cirka 2 000 hektar. Skogsbeståndet består av tätortsnära skogar som tjänar som rekreationsområden, t ex Korpenskogen och delar av Gruvberget. Viss del av kommunen skog är också av typen urskogsområden som är värdefull för vår flora och fauna.

Skogsskötseln utförs främst i egen regi med hjälp av entreprenörer. Avverkning och skogsvård utförs enligt den skogsbruksplan som upprättats.

Skogsvy  Lappuggla
Skogsbild Foto; T Englund  Lappuggla Foto; T Englund

Genvägen