Senast uppdaterad: 04/26/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Våtmarksområde


Storavans och Nedre Avans våtmarksområde

Våtmarksområdet vid Stor Avan och Nedre Avan är ett gammalt välkänt fågelområde som varit uppmärksammat för sitt fågelliv under flera decennier. Det är främst mås- och andfåglar som gjort området känt.

Området består av två små sjöar och är med sin närhet till Bodens centrum (ca 2 km) lättillgängligt för den som vill ströva runt, uppleva fågellivet, titta på Highland Cattle vid Stor Avan eller besöka Eyvind Johnsons stuga som ligger nära Nedre Avan.

  

 Hihgland Cattle Highland Cattle är en gammal ras som möjligen är ättlingar till den europeiska uroxen. Highland Cattle är en ståtliga djur som trivs utomhus året om.
De är mycket lugna, beskedliga och en aning reserverade djur. I våtmarksområdet vid Storavan utgör Highland Cattle ett nyttigt inslag. De betar och håller landskapet öppet.
 Highland Cattle
 Foto; T Englund, L Nyström


Tillgänglighet
Gångstig går runt Avorna. Runt Stor Avan finns rastplatser iordningsställda, dels vid tornen och dels på andra platser. Enkla sittbänkar finns längs gångstigen.

Fågeltorn
I området finns tre fågeltorn. Vid Stor Avans västra strand ligger "Stora tornet" som är handikappanpassat och "Gröna tornet" på sjöns norra strand.
Det tredje tornet, kallat "Lilla tornet", ligger på Nedre Avans norra del.

                                       
                                     
 


Genvägen