Senast uppdaterad: 01/15/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vatten- och avloppsavgifter 2018


Avgifter för år 2018 inklusive moms. Fullständig VA-taxa finns längst ner på sidan.

  • Villafastigheter  - fast avgift för vatten och avlopp
                            - fast avgift för enbart avlopp
                            - fast avgift för enbart vatten  

  • Slamtömning 
  • Flerfamiljshus och industrier 
  • Fritidshus 
  • Anslutningsavgifter

  §18 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har,
  på grund av att  fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln
  avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 
  debiteras följande avgifter:

 Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare             

688 kr

 Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

 688 kr

 Avläsning av vattenmätare vid ägarbyte (per mätare)

688 kr

 Rensning av avlopp inom fastighet

 2 063 kr

 Upptining av vattenledning inom fastighet

 2 063 kr

 TV-inspektion av avloppsledning (per tillfälle)

 1 650 kr

 Kontroll av vattenmätare, ej mätfel

 1 375 kr

   

Anslutningsavgift                                                                                        

 Servisavgift                                                             

26 091 kr

 Avgift förbindelsepunkt

32 899 kr

 Avgift per m2 tomtyta

 27,23 kr

 Lägenhetsavgift

15 881 kr


 Villafastigheter
 Mätarlösa abonnenter - Fast avgift för vatten och avlopp

Tariff

Vatten/avlopp m3

Avgift inklusive moms

 308

fast avgift 0 m3 

 2 763 kr

 319

 20

3 213 kr

 307

 30

3 425 kr

 317

 40

 3 669 kr

 316

 50

 3 888 kr

 318

 65

 4 219 kr

 315

 75

 4 431 kr

 314

 90

 4 775 kr

 312

 100

  4 981 kr

 311

125

 5 513 kr

 310

 150

 6 088 kr

 309

 175

 6 644 kr

 300

 200

 7 188 kr

 320

 225

 7 738 kr

 301

 250

 8 294 kr

 304

 275

 8 844 kr

 302

 300

 9 406 kr

 303

 325

 9 963 kr

 305

 350

10 506 kr

 306

 400

11 613 kr

 313

 450

  12 706 kr

 327

 500

13 819 kr

Villafastigheter
Mätarlösa abonnenter - Fast avgift för vatten

 Tariff

 Vatten m3

Avgift inklusive moms

409

fast avgift 0 m3 

1 200 kr 

410

20

1 381 kr 

412

 40

1 556 kr 

414

50

 1 656 kr 

418

75

1 888 kr 

422

100

2 106 kr 

426

 125

 2 350 kr 

430

150

2 569 kr 

438

 200

3 038 kr 

442

250

3 500 kr 

446

300

3 956 kr 

450

350

4 413 kr 

454

400

4 863 kr 

458

450

5 325 kr 

462

500

5 825 kr 

463 

750

8 169 kr 

470

825

8 694 kr 

Villafastigheter
Mätarlösa abonnenter - Fast avgift för avlopp

 Tariff

Avlopp m3 

Avgift inklusive moms 

550

50

2 569 kr 

555

75

3 056 kr 

560

 100

3 213 kr 

565

 150

 3 850 kr 

570

 200

4 475 kr 

575

 250

 5 125 kr 

580

300

5 781 kr 

585

350

 6 431 kr 

590

400

7 075 kr 

Fritidshus

 500 - enbart vatten maj-okt                                 

 1 469 kr 

 505 - enbart vatten året runt

1 769 kr 

 510 - vatten och avlopp maj-okt

2 113 kr 

 515 - vatten och avlopp året runt

4 163 kr 

 520 - enbart avlopp

1 656 kr 

 

Flerfamiljshus och industrier

 Tariff

Fast avgift

Lägenhets-
avgift 

Rörlig 
avgift/m3

 140 - vatten och avlopp industri

2 113 kr 

688 kr  

21,25 kr 

 210 - vatten och avlopp flerfamiljshus      

2 113 kr 

688 kr  

21,25 kr 

 

VA-taxa 2018 Bodens kommun��ppnas i nytt f��nster


Genvägen