Senast uppdaterad: 02/01/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ordningsregler för Björknäsgymnasiet


      Trivsel- och ordningsregler

       

På Björknäsgymnasiet arbetar vi för en öppen och varm atmosfär och visar respekt för varandra.

På Björknäsgymnasiet accepteras inte att elever eller personal utsätts för våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. Svordomar, könsord eller andra kränkande tillmälen liksom kränkningar via internet eller mobiltelefon är inte heller tillåtna.

 På Björknäsgymnasiet har alla rätt till sin undervisning utan att bli störda..

       Därför respekterar alla varandra genom att:

            ∙   Komma i rätt tid till lektionerna försedda med rätt utrustning.

               Ha mobiltelefoner avslagna under lektioner och vid prov.

Påträffas en påslagen mobiltelefon under ett prov måste du omedelbart avbryta provet.

På Björknäsgymnasiet betraktas klotter som uppsåtlig skadegörelse. Klotter och annan uppsåtlig skadegörelse kan leda till polisanmälan samt ersättningskrav..

På Björknäsgymnasiet är rökning samt nyttjande av alkohol och droger inte tillåten.

Förbudet gäller även annan hantering av alkohol och droger såväl inne i skolans lokaler som utomhus inom skolans markområde.

På Björknäsgymnasiet är spel  om pengar eller pengars värde är förbjudet.

På Björknäsgymnasiet skall bilar, mopeder och cyklar parkeras på anvisade parkeringsplatser. Restaurang Norrigårdens kundparkering får ej användas

Ägare till felparkerade fordon riskerar böter

 På Björknäsgymnasiet tar alla hänsyn till personer med allergier.

När du är i skolan bör du därför undvika att använda parfymer o andra starka dofter samt inte bära kläder som du har haft på dig i stallet

 På Björknäsgymnasiet gäller följande regler för affischering:

    ∙  Affischering får inte utmana skolans värdegrund.

     ∙  Affischering får endast ske på anslagstavlorna.

    ∙  Affischering skall ha skolans elever som målgrupp.

 

Vid all affischering – ta kontakt med Receptionen.

Björknäsgymnasiet ansvarar inte för ytterkläder, pengar eller andra värdeföremål, även om de förvaras i låst skåp. Om du förlorar någon personlig egendom gör du en polisanmälan. Kontakta informationen för hjälp med detta.

Fastställda av

 

Vivianne Lindgren, gymnasiechef             Anders Vall, rektor             Anette Lund, rektor

Ewa Olausson, rektor            Kathrun Magito, rektor      Monica Silverplats-Skytt, rektor 

 

 


Genvägen