Boden Bild

Intressanta artiklar och berättelser från Bodens kommun. Kommunens ca 3 000 medarbetare jobbar dagligen med att forma ett hållbart samhälle, skapa attraktion för att bodensare, besökare och inflyttare ska trivas. Boden Bild redovisar vad som händer i kommunen, våra verksamheter och bolag. Boden Bild finns både som tidning, taltidning, på boden.se samt våra sociala mediekanaler.

Läs senaste numret av Boden Bild

Tidningen Boden Bild innehåller en massa inspirerande reportage som ger dig inblick i vad Bodens kommuns medarbetare gör för Boden. Tidningen delas ut två gånger per år till samtliga hushåll i Boden.
 

 


#jobbaibodenskommun

Möt Lena Mari Johansson, anhörigkonsulent och social informatör på Bodens kommun. Hon ger stöd åt de som är anhöriga till personer som har långvariga sjukdomar eller funktionsvariationer genom individuella samtal, gruppsamtal och aktiviteter.

 

#jobbaibodenskommun

Möt Charlotta Nordström, distriktssköterska i Bodens kommuns hemsjukvård. Varje dag åker hon runt bland byarna i Boden och hjälper sjuka bodensare i deras hem.
  

 

Senast uppdaterad: 2022-11-28