Människor av olika nationalitet lägger sina händer ovanpå varandras. Bilden är tagen underifrån.

Flyktingmottagning

Ansvaret för flyktingmottagande delas mellan Migrationsverket, kommunen och Arbetsförmedlingen. 

Migrationsverket svarar för asylprövningsprocessen. När en person fått uppehållstillstånd övergår ansvaret till kommunen och Arbetsförmedlingen. I Bodens kommun ansvarar Arbetsmarknadsförvaltningens Jobbcenter för det praktiska flyktingmottagandet.

Vi vägleder och informerar om hur du:

  • ansöker om deltagande i svenska för invandrare.
  • ansöker om förskola, fritids och skola.
  • ansöker om bostad samt vilka bostadsföretag som finns inom Bodens kommun.

 

Senast uppdaterad: 2023-09-25