Gul röstsedel läggs i kuvert

EU-valet 2019

Söndag 26 maj genomför vi i Sverige val till EU-parlamentet. Här hittar du en kortfattad information om det viktigaste du behöver veta för att rösta i EU-valet.

I månadsskiftet april-maj sänds röstkort ut till alla som är röstberättigade. Där står vilket valdistrikt du hör till och i vilken vallokal du ska rösta. 
Om du tappat ditt röstkort kan du besöka kommunens medborgarservice för att få ett nytt.

Rösta i vallokal
Vallokalerna är öppna kl 08-21 på valdagen 26 maj. För att rösta i vallokal behöver du ha legitimation. Ta gärna även med dig röstkortet.
Om du inte har legitimation kan du låta någon annan intyga din identitet. I så fall ska den som intygar kunna legitimera sig.

Förtidsrösta
Från 8 maj och fram till valdagen går det att förtidsrösta i lokaler över hela Sverige. Då skickas din röst till ditt valdistrikt och ingår i den slutliga röstsammanräkningen där.
Om du skulle ångra dig har du möjlighet att lägga en ny röst på valdagen i ditt valdistrikt. Då stryks din förtidsröst. Du kan däremot inte lämna en ny förtidsröst - om du gör det kommer båda rösterna att förklaras ogiltiga.
Här i Bodens kommun sker förtidsröstning i stadshuset (kommunfullmäktigesalen), mån-fre kl 09-19 och lör-sön kl 11-14. Det går även att förtidsrösta hos bokbussen. För dig som inte kan besöka din ordinarie vallokal är det möjligt att förtidsrösta även på valdagen mellan kl 08-21 (då i kommunstyrelsesalen).

Vid förtidsröstning måste du ha legitimation och röstkort med dig. Röstkortet ska skickas med rösten till ditt valdistrikt.

Rösta med bud
Om du inte kan ta dig till förtidsröstningen eller till vallokalen själv kan du rösta via bud. Material för budröstning kan hämtas på stadshuset, hos medborgarservice, mån-fre kl 08-17, eller i förtidsröstningslokalen.
Kom ihåg att du själv, ditt vittne och budet måste fylla i alla uppgifter på ytterkuvertet för att rösten ska bli giltig. Bud kan vara exempelvis make/maka, barn, förälder eller lantbrevbärare (se uppgifter på budkuvertet).

Vid budröstning måste budet kunna legitimera sig när rösten lämnas. Budet ska även ha med sig ditt röstkort, så att rösten kan skickas till rätt valdistrikt.

Röstning på äldreboenden
Planeras ske söndag 19 maj.

Röstning sker kl 09-11 på Edestrand, Älvstrand, Midgårdarna, Erikslunden och Ågården.

Röstning sker kl 12-14 på Älvstrand, Sturegården, Svedjebacka och Åcenter.

Röstningen på äldreboenden fungerar som förtidsröstning. Väljaren måste alltså ha tillgång till legitimation och röstkort.

Ambulerande röstmottagning
Om du inte kan ta dig till vallokal eller till förtidsröstning och inte heller har tillgång till bud finns möjligheten att boka in ambulerande röstmottagning.
Det innebär att kommunens röstmottagare besöker dig i hemmet. Röstningen sker enligt samma rutiner som förtidsröstning. Kontakta medborgarservice 0921-62000 för tidsbokning. Tider finns i första hand 16, 23 och 26 maj.

Senast uppdaterad: 2019-05-13