Barn som läser en bok

Förskola och skola

I Boden satsar vi på våra yngsta medborgare. Fram till 2025 lägger vi 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor. Det är en satsning som saknar motstycke i vår tid i Norrbotten. 

Bakgrunden är att vi blir allt fler bodensare samtidigt som barngrupperna ska minskas till 15 barn. Två av förskolorna står redan klara, Björkdungens förskola i centrum och Lunda förskola i Sävast som öppnade i februari 2021. Våra nya förskolor byggs utifrån funktion, barnens behov och pedagogernas arbetsmiljö. Här finns portaler för olika åldrar och torg där barnen kan mötas, möbler och fönster i barnens höjd och utvecklande lärmiljöer. 

 

De kommande åren planeras även en ny förskola på Sandenområdet och i Trångfors har bygget av en ny förskola dragit igång. Dessutom renoverar och bygger vi ut tre av våra befintliga förskolor. Läs mer här: Nya förskolor | boden.se 

Samtidigt satsar vi också på skolor där vi bland annat bygger ut Mårängskolan på Sävastön med en helt ny skolbyggnad och bättre trafiklösning. Läs mer här: Så blir nya Mårängskolan | boden.se

Ansök i tid 

Du som har barn och planerar att flytta till Boden ska ansöka om plats på förskola eller fritidshem minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Du ansöker via vår e-tjänst: Ansökan och uppsägning förskola och fritidshem - Boden (enamnd.se). I Boden har alla barn rätt till 15 timmars allmän och avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre, oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar.  

Alltid i närheten 

Det finns hela 13 kommunala förskolor runt om i kommunen, för att du och din familj ska kunna njuta av närhetslivet och slippa köriga morgnar var ni än bor. Information om varje förskola finner du här: Våra kommunala förskolor | boden.se (tryck på + för att få fram länklistan om du surfar med mobilen). Vi erbjuder även OB-omsorg för er som arbetar kvällar och helger: OB-omsorg | boden.se. I Boden finns också sju fristående förskolor och tre pedagogiska verksamheter. Läs mer här: Fristående förskola | boden.se 

Skolor

I Bodens kommun värnar vi om alla elevers och barns livslånga lärande, bygger framtidstro samt ger dem verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid  I Bodens kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i. I Bodens kommun finns nio kommunala grundskolor. Läs med om dem här: https://www.boden.se/utbildning/vara-kommunala-grundskolor

 

Gymnasieskola

Björknäsgymnasiet är Bodens största tillväxthus. Hos oss växer du både som individ och människa. Här öppnas dörrar och skapas möjligheter via våra utbildningar där du själv har alla chanser att påverka din framtid. Vi är en samling människor som tillsammans kommer att inspirera, stötta och utmana dig hela vägen. 

Björknäsgymnasiet har 11 nationella program, runt 900 elever och 150 lärare, plus introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Tre av programmen är certifierade som college: Teknik, Vård och omsorg och Motorbransch. Det finns idrottsspecialisering inom handboll, skidskytte, hockey och fotboll och ridning. Läs mer om björknäsgymnasiet här: https://www.boden.se/utbildning/program

Filmer

Här kan du se filmerna om våra nya förskolor och skolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-05-30