Barn som läser en bok

Förskola och skola

I Boden satsar vi på våra yngsta medborgare. Fram till 2025 lägger vi 250 miljoner kronor på att bygga fyra nya förskolor. Det är en satsning som saknar motstycke i vår tid i Norrbotten. 

Bakgrunden är att vi blir allt fler bodensare samtidigt som barngrupperna ska minskas till 15 barn. Två av förskolorna står redan klara, Björkdungens förskola i centrum och Lunda förskola i Sävast som öppnade i februari 2021. 

Våra nya förskolor byggs utifrån funktion, barnens behov och pedagogernas arbetsmiljö. Här finns portaler för olika åldrar och torg där barnen kan mötas, möbler och fönster i barnens höjd och utvecklande lärmiljöer. 

De kommande åren planeras även en ny förskola på Sandenområdet och i Trångfors. Dessutom renoverar och bygger vi ut tre av våra befintliga förskolor. Läs mer här: Nya förskolor | boden.se 

Samtidigt satsar vi också på skolor där vi bland annat bygger ut Mårängskolan på Sävastön med en helt ny skolbyggnad och bättre trafiklösning. Läs mer här: Så blir nya Mårängskolan | boden.se

Ansök i tid 

Du som har barn och planerar att flytta till Boden ska ansöka om plats på förskola eller fritidshem minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Du ansöker via vår e-tjänst: Ansökan och uppsägning förskola och fritidshem - Boden (enamnd.se). I Boden har alla barn rätt till 15 timmars allmän och avgiftsfri förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre, oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar.  

Alltid i närheten 

Det finns hela 13 kommunala förskolor runt om i kommunen, för att du och din familj ska kunna njuta av närhetslivet och slippa köriga morgnar var ni än bor. Information om varje förskola finner du här: Våra kommunala förskolor | boden.se (tryck på + för att få fram länklistan om du surfar med mobilen). Vi erbjuder även OB-omsorg för er som arbetar kvällar och helger: OB-omsorg | boden.se. I Boden finns också sju fristående förskolor och tre pedagogiska verksamheter. Läs mer här: Fristående förskola | boden.se 

Filmer

Här kan du se filmerna om våra nya förskolor. 

 

Senast uppdaterad: 2021-04-27