En abborre och ett pimpelspö ligger på isen på en sjö. Solen skiner i bakgrunden.

Åkerholmen

Åkerholmsbygden, omgiven av natursköna sjöar och små byar, bär på en rik historia och en charm som få andra platser. Bland dess små bosättningar sticker Åkerholmen ut som en något större by, med grannar som Norrsjön, Junkerträsk, Staträsk, Vitträsk och Hattjärn.

Enligt bygdeforskare började Åkerholmsbygden ta form med en bofast befolkning under slutet av 1600-talet. Marker odlades upp för småskaligt jordbruk, och över tid har bygden bevarat spår av sitt industriella förflutna, från tegelbruk och tjärdalar till sågverk och kolmilor. Under 1900-talet spelade skogsbruket en betydande roll och var en viktig källa till försörjning för lokalbefolkningen. Intressant nog bildades en av Sveriges första pingstförsamlingar i byn Åkerholmen på 1940-talet.

De senaste femtio åren har dock inneburit strukturomvandling och en avtagande befolkning i Åkerholmsbygden. Senaste statistiken visar att endast ett femtontal hushåll är permanent bosatta året runt. Sommarmånaderna, å andra sidan, gör byarna livfulla, när ett sextiotal sommarboende fyller platsen med glädje.

Åkerholmsbygdens väg- och byaförening har sina rötter i omsorgen om den enskilda vägen mellan Åkerholmen och Junkerträsk. Sommaren 2005 invigdes en ny badplats vid Norrsjöns sydspets, dessutom genomfördes en Hemvändardag i slutet av juli 2005.

Senast uppdaterad: 2024-01-23