En å som nyligen tinat fram från sin vinterskrud slingrar sig iväg genom en dunge med björkar.

Åskogen

Åskogen, belägen cirka 20 kilometer norr om Boden längs väg 356, bär på en rik historia och speglar överlevnadskampen som präglade våra förfäders vardag.

När kusten och älvdalarna inte kunde tillhandahålla tillräcklig försörjning sökte människorna sig hit. Det var en tid då livet på det egna jordbruket i Åskogen och liknande byar i Norrbottens inland var utmanande.

I dag präglas Åskogen av en mångfald av verksamheter. En liten träförädlingsenhet är en del av byns näringsliv, liksom ett företag dedikerat till tillverkning av timmerstugor och andra byggarbeten. Inte att förglömma det större företaget som specialiserar sig på produktion av rengöringsmedel. Jordbruksverksamheten här fokuserar främst på spannmålsodling och omfattar en betydande del av byns odlade mark.

Stolthet genomsyrar även Åskogen i form av en vacker byagård, en samlingsplats som binder samman gemenskapen.

Senast uppdaterad: 2024-01-23